Intrebări frecvente  |   Utile  |   Termeni şi condiţii  
înapoi la cuprins capitolul anterior următorul capitol

CAPITOLUL III Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 29 (1) Restricţiile medicale, adaptarile obligatorii ale autovehiculelor şi aspectele administrative se înscriu la rubrica restrictii din permisul de conducere, potrivit codurilor prevăzute în anexa nr. 6.
(2) Restricţiile medicale se înscriu, potrivit reglementărilor legale, în fişa medicală.
(3) Adaptarile obligatorii ale autovehiculelor pentru conducerea acestora de către persoane cu anumite dizabilitati se stabilesc de către unitatea autorizata sa efectueze pregătirea candidatului, cu viza unităţii de asistenta medicală ambulatorie de specialitate autorizate, care a emis fişa medicală pentru persoana respectiva.
(4) Codurile aferente aspectelor administrative se stabilesc şi se înscriu în permisul de conducere, potrivit prezentului ordin, de către personalul serviciilor publice comunitare.
(5) Cu ocazia preschimbarii unor permise de conducere emise de alte state comunitare, restricţiile înscrise în acestea se preiau în permisele de conducere preschimbate.

Art. 30 (1) La data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, examinarea candidaţilor la proba teoretică se va efectua pe baza chestionarelor de examen existente, adaptate la noile prevederi legislative.
(2) Chestionarele de examen, inclusiv cele formulate în limbi de circulaţie internationala şi în limbile minorităţilor naţionale, precum şi grilele de corectare folosite la proba teoretică se elaborează de către Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006.
(3) Pana la împlinirea termenului de 6 luni, documentele prevăzute la alin. (2) se asigura, în condiţiile legii, potrivit solicitărilor candidaţilor, prin grija instituţiilor prefectului în cadrul cărora sunt organizate serviciile publice comunitare.

Art. 31 În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor va reatesta lucrătorii din cadrul serviciilor publice comunitare.

Art. 32 Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 33 (1) Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intra în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 574/2005 privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 19 aprilie 2005.

sus următorul capitol
DESPRE NOI    |    LEGISLAŢIE    |    INDICATOARE RUTIERE    |    ÎNSCRIERE    |    ÎNTREBĂRI FRECVENTE   |    UTILE   |    CONTACT