Intrebări frecvente  |   Utile  |   Termeni şi condiţii  
înapoi la cuprins   următorul capitol

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale şi comune

Art. 1 (1) Prezentul ordin stabileşte procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere.
(2) Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere se realizează potrivit prevederilor prezentului ordin, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006.

Art. 2 În sensul prezentului ordin, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele înţelesuri:
a) servicii publice comunitare - serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor organizate în cadrul instituţiei prefectului;
b) candidaţi - cetăţenii romani şi cetăţenii străini cu domiciliul sau resedinta în România, care solicita examinarea pentru obţinerea permisului de conducere;
c) examinatori - lucrători ai serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, atestaţi potrivit art. 4.

Art. 3 (1) Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere se efectuează la serviciile publice comunitare pe a căror raza de competenta teritorială candidaţii isi au domiciliul sau resedinta.
(2) Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere poate fi efectuată şi în alte localităţi decât în municipiul resedinta de judeţ în care candidaţii isi au domiciliul sau resedinta, în baza ordinului prefectului unităţii administrativ-teritoriale respective.
(3) Examinarea militarilor profesionisti, a cursanţilor, elevilor şi studenţilor instituţiilor de învăţământ din sistemul naţional de apărare, ordine publica şi securitate nationala, precum şi a candidaţilor care solicita obţinerea permisului de conducere pentru categoriile Tv şi Tb se poate efectua la serviciile publice comunitare pe a căror raza de competenta teritorială isi are sediul unitatea care organizează cursurile de pregătire.

Art. 4 (1) Examinarea candidaţilor se efectuează de către o comisie de examinare a carei componenta se stabileşte de către şeful serviciului public comunitar, pe programator.
(2) Din comisia de examinare fac parte examinatori atestaţi de Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Art. 5 (1) Examinarea candidaţilor cuprinde proba teoretică şi proba practica.
(2) Proba teoretică consta în indicarea variantelor corecte de răspuns la întrebările cuprinse în chestionarele de examen. Indicarea raspunsurilor corecte se face fie prin completarea unei anexe la chestionar, pe suport hârtie, fie prin utilizarea unei aplicaţii informatice, avizată de Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(3) Proba practica cuprinde testarea conducerii unui autovehicul în poligon şi/sau, după caz, în traseu, atât în localităţi, cat şi în afară acestora, inclusiv după lăsarea serii.

Art. 6 (1) Examinarea candidaţilor la proba teoretică se efectuează, de regula, în limba romana.
(2) În cazul candidaţilor cetăţeni romani aparţinând minorităţilor naţionale, examinarea la proba teoretică se poate efectua, la cerere, în limba maternă, în condiţiile art. 17 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În cazul candidaţilor cetăţeni străini cu domiciliul sau resedinta în România, examinarea la proba teoretică se poate efectua, la cerere, într-o limba de circulaţie internationala.

sus următorul capitol
DESPRE NOI    |    LEGISLAŢIE    |    INDICATOARE RUTIERE    |    ÎNSCRIERE    |    ÎNTREBĂRI FRECVENTE   |    UTILE   |    CONTACT